• IMG_4679
  • IMG_4683
  • IMG_4677
  • IMG_4684
  • IMG_4685
  • IMG_4686
Tin Tức Mới Nhất
Tin Tức Mới Nhất
1. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư tiếp nhận văn bản từ file cứng của các cơ ...
 1. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư tiếp nhận văn bản từ file cứng của các cơ quan khác vào VoficeVD: UBDN Chuyển văn bản hoặc công văn sang cơ quan mình:Bước 1: Scan file giấy sang file pdfBước 2: Vào sổ văn bản trên VofficeBước 3: Chuyển lãnh đạo xử lý(chi tiết xem video)  2. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư chuyển văn bản xuống trường và ...
> Xem chi tiết

HDSD Voffice: Phần dành cho Văn Thư PGD

HDSD Voffice: Phần dành cho Văn Thư PGD

1. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư tiếp nhận văn bản từ file cứng của các cơ quan khác vào Vofice2. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư chuyển văn ...
Thư viện video Từ Trường
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3